Projekt Emavs želi podpreti vse, ki si v katoliški Cerkvi želijo misijonsko delovati na spletu. Naša želja je, da noben posameznik ne bi bil prikrajšan za možnost, da se usposobi in začne oznanjevati na spletu. Zato so usposabljanja v okviru Projekta Emavs za vse udeležence brezplačna.

Ker pa so z usposabljanji in drugimi programi v Projektu Emavs vezani precejšnji stroški, so posamezniki in organizacije, ki jim finančna situacija to dopušča, povabljeni k podpori Projektu. Pogoji glede donacij so navedeni v nadaljevanju.

Ti pogoji poslovanja določajo pogoje za plačevanje donacij na spletni strani Projekta Emavs (https://projektemavs.com/, v nadaljevanju »spletna stran«). Stran upravlja Cleopas, Rok Pisk s.p., Srednja vas 23, 4223 Poljane (v nadaljevanju: Upravljalec).

»Donator« v teh pogojih poslovanja predstavlja vsako fizično ali pravno osebo, ki se odloči za donacijo preko spletne strani ali na druge načine.

Z uporabo spletne strani uporabnik sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev poslovanja, ki vključujejo tudi vse povezave in njihove sestavne dele ter potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti.

  1. Informacije o upravljalcu

Upravljalec in njegov naslov: Cleopas, Rok Pisk s.p., Srednja vas 23, 4223 Poljane

Matična številka: 7119771000

Davčna številka: 52736784

  1. Dokončna potrditev donacije

Donator se ob donaciji odloči za enkratno ali večkratno donacijo. Sam tudi izbere znesek donacije. Donacija je dokončno potrjena in zaključena, ko donator vnese vse podatke v obrazec na spletni strani in izvede plačilo.

  1. Možnost vračila donacije

Če želi donator vračilo donacije, mora to sporočiti Upravljalcu v 8 dneh od opravljene donacije. Donacija bo povrnjena najkasneje v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od donacije. Enkratne donacije bodo vrnjene v celoti, pri večkratnih pa zadnja prejeta donacija. Donacijo bomo vrnili na donatorjev tekoči račun.

Vračila donacij mora donator sporočiti izključno na elektronski naslov info@projektemavs.com.

  1. Pogodba o donaciji

S potrditvijo donacije velja, da je med donatorjem in Upravljalcem sklenjena pogodba o donaciji, ki jo sestavljajo ti pogoji poslovanja.

Upravljalec bo skladno z interno politiko shranil podatke o donaciji ter druge spremne dokumentacije, ki je hranjena zaradi potreb skladnosti z davčno in/ali drugo relevantno zakonodajo ter zaradi potreb izvedb morebitnih inšpekcijskih, revizijskih in/ali drugih podobnih pregledov ter donatorju posledično ni na voljo. 

  1. Izključitev odgovornosti

Upravljalec si pridržuje pravico, da zaradi vzdrževanja, tehničnih ali drugih težav začasno ali trajno onemogoči dostop do spletne strani. Upravljalec ni odgovoren za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima donator zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani https://projektemavs.com/.

Upravljalec ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na donatorjevi strojni opremi, programski ali drugi opremi zaradi uporabe spletne strani. Donator mora sam zagotoviti ustrezno zaščitno opremo (redno posodobljen operacijski sistem, uporaba antivirusnega programa itd.) pred dostopom do spletne strani in njeno uporabo.

Donator mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost tistih podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani (elektronski naslov, geslo). Upravljalec ne odgovarja za škodo, ki bi donatorju utegnila nastati zaradi nepooblaščenega razkritja ali uporabe podatkov za registracijo.

Če zbrana sredstva presežejo potrebe posameznega projekta, se sredstva lahko porabijo za druge projekte, namenjene podpori digitalnemu misijonu v Sloveniji ali po svetu, ki jim sredstev primanjkuje, oziroma za splošno podporo Projektu Emavs.

  1. Uporaba prava in pristojnost

Pravna razmerja med donatorji kot uporabniki spletne strani in Cleopas, Rok Pisk s.p. kot upravljalcem spletne strani se urejajo v skladu s predpisi Republike Slovenije. Morebitni spori se rešujejo po mirni poti; če to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

  1. Končne določbe

Neveljavnost katere koli določbe teh pogojev poslovanja, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

Če so določbe teh pogojev poslovanja v nasprotju z določili posamične pogodbe med donatorjem in ponudnikom oz. dogovorjenih posebnih pogojev, veljajo določila posamične pogodbe oz. dogovorjenih posebnih pogojev.

Ti pogoji poslovanja pričnejo veljati 7. 9. 2020.